Notice: Undefined variable: camera in /home/suznani/public_html/wp-content/themes/trd001/functions.php on line 230

Warning: join() [function.join]: Invalid arguments passed in /home/suznani/public_html/wp-content/themes/trd001/functions.php on line 230

Център за ранно и изпреварващо развитие
-УМНИЧЕТА-

Най-ранният период на развитие и обучение подпомага изграждането на самоуважение, увереност, преминаването от зависимост към независимост и зараждането на интереса към ученето.

Център за ранно и изпреварващо развитие (ЦРИР) -Умничета- е обучителен център, който предлага както стандартни курсове, така и нетрадиционни обучителни методи:

Програмата е стимулираща и гъвкава и е с цел да задоволи нуждите на всяко дете. Атмосферата в ЦРИР -Умничета- е топла, подхранваща и приветстваща деца и родители. В тази среда от различни възрасти естествено съжителстват възможности за самостоятелно и групово обучение.

Богатото разнообразие от дейности подпомага детската самоувереност, концентрация, съдействие и уважение към другите. Стимулиращата и комфортна среда заедно със загрижеността и чувствителността на персонала превръщат центъра в дом извън дома.

Целите, които сме си поставили, за да помогнем на вашето дете да бъде умниче:

  • Развиване на познавателните процеси.
  • Развиване и трениране на комуникативните умения: обогатяване на активния и пасивния речник на детето, усъвършенстване на говоренето и слушането във формален и съдържателен план и овладяване на граматически правилна реч.
  • Създаване на умения за решаване на проблеми и работа в екип.
  • Формиране на количествени представи, пространствена и времева ориентация.
  • Стимулиране на изразяването на собствените желания, чувства и интереси. Изграждане на личностна автономия и възможност за адекватна идентификация.
  • Стимулиране на сетивата, възпитаване на любов към природата и обогатяване на представите за околния свят.
  • Развиване и формиране на цветови представи, въображение, усет за естетика и творческо мислене. Овладяване на умения за рисуване, апликиране и моделиране.
  • Стимулиране на креативността – децата сами разкриват изненадите на околния свят и инициират игри с различни предмети.

Допълнителна информация за програмата на ЦРИР -Умничета-

За постигането на тези цели се грижи екип от високо квалифицирани специалисти – педагог, психолог, логопед.
Научете повече за екипа на ЦРИР -Умничета-.

Имате въпроси? Свържете се с нас

0888 66 13 03

от 

до 

от 

до