Екип

Евелина Чанева – психолог

снимка на Евелина Чанева

 • Магистър психолог (Бакалавърска степен по специалност „Психология” и магистърска по специалност „Приложна психология” )
 • ЕЕГ Биофийдбек терапевт – преминала е обучение в метода на невротренинг терапията и работи с възрастни и деца
 • Член на ДПБ (Дружество на психолозите в България)
 • Преминала обучение по ФОКУСИРАНА КЪМ РЕШЕНИЯ КРАТКА ТЕРАПИЯ в Русенски университет „Ангел Кънчев“ и адаптирания към деца и родители метод „Детски умения“
 • Позитивен психотерапевт – преминала е базисно и продължава на майсторско ниво обучение по ПОЗИТИВНА ПСИХОТЕРАПИЯ към ДППБ /Дружество по позитивна психотерапия България/
 • Квалифициран СУГЕСТОПЕДАГОГ – преминала е обучение по Сугестология и Сугестопедия към БУ „Проф. Д-р Асен Златаров“
 • Преминала е обучение по Монтесори Метод при Г. Уайнър (председател на АСОЦИАЦИЯ МОНТЕСОРИ – РЪКА ЗА РЪКА, гр. София)

Има интереси във възрастовата, педагогическа и социална психология. Работи успешно и с деца от ранна училищна възраст с проблеми в усвояване на учебния материал , следствие от когнитивни или интелектуални проблеми, както и с деца с хиперактивно поведение, характеризиращи се с неустойчиво внимание, слаби паметови възможности, проблеми с фината моторика и пространствената ориентация. Владее техники, практики и способи за въздействие на състоянието при деца от аутистичния спектър.

Елисавета Чапкънова – психолог

снимка на Елисавета Чапкънова

 • Магистър психолог (Бакалавърска степен по “Психология” и магистърска по “Училищна психология”).
 • Преминала е обучение в метода “ДЕТСКИ УМЕНИЯ” към ПИК Център (гр. София)
 • Участвала в практически семинар: ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ И ВЪЗМОЖНОСТИ НА СИСТЕМНАТА АРТ-ТЕРАПИЯ към Българската асоциация по арт-терапия.
 • Преминала е обучение “Ранно откриване на тревожност и депресия в първичната помощ” към Национален център по обществено здраве и анализи.

Има интереси в сферата на психология на развитието, детско-юношеската и консултативната психология. Работи с деца в ранна възраст с различни образователни потребности (развитие на познавателни процеси – памет, мислене, въображение).

 

 

Анна-Мария Аргирова – логопед

 • Магистър логопед (магистърска степен „Комуникативни нарушения на развитието“)
 • ЕЕГ Биофийдбек терапевт – преминала е обучение в метода на невротренинг терапията и работи с възрастни и деца
 • Квалифициран сугестопедагог – преминала е обучение по Сугестология и Сугестопедия към БУ „Проф. Д-р Асен Златаров“
 • Квалифициран терапевт по метода за звукостимулация „The listening program“
 • Учредител и член на управителния съвет на сдружение с нестопанска цел „Защита на правата на хората с Аутизъм в България
 • Преминала е множество обучения, сред които: обучение по Монтесори метод при Г.Уайнер (председател на Асоциация Монтесори „Ръка за Ръка“); „Терапия на гълтането като орално-моторна техника за постановка на звукове“; „Въведение в метода „Детски умения“ и др.
 • Участие в множество семинари и конференции, сред които: Международна логопедична конференция на тема: „Логопедията и ранната интервенция на деца с увреждания“; семинар на тема: „Оптимизиране на ранното детско развитие – най-новите научни изследвания, реализирани в практиката“, Интердисциплинарна научна конференция на тема: „Педиатрични аспекти на аутизма в светлината на стандартната медицина“

Има интереси в ранното детско развитие и работи с деца от всички възрасти, включително и от най-ранна възраст в посока превенция, диагностика и корекция на езикови и говорни нарушения. Работи успешно с деца с различни увреждания – физически, неврологични, психични.

Цветелина Пройчева – стажант-психолог

Цветелина Пройчева

 • Преминала е обучение в метода “ДЕТСКИ УМЕНИЯ” към ПИК Център (гр. София)
 • Участвала в практически семинари:
  • „Обучение и възпитание по метода на Монтесори”
  • „Основни принципи и възможности на системната арт –терапия като метод в консултирането” към БААТ.
 • Преминала обучение „Предразсъдъци, стереотипи и дискриминация” по проект „Живите книги”.
 • Участвала в интердисциплинарна научна конференция „Педиатрични аспекти на аутизма в светлината на стандартната медицина”

Има интереси в сферата на детско–юношеската и клиничната психология.

Заниманията, които провежда в Центъра са насочени към развитие на познавателните процеси (възприятие, памет, мислене, внимание); въвеждане и затвърждаване на понятия; развиване на фина моторика и зрително-моторна координация; развиване на социални умения, формиране и развиване на социо-комуникативни умения за общуване с възрастни и връстници, развиване на умения за работа в екип.

Делнични курсове и съботни занимания

Свържете се с нас