Хармонично развитие на детето – методиката на Глен Доман

Евелина Димитрова

Кой е Глен Доман? Физиотерапевт и един от основателите на Института за развитие на човешкия потенциал във Филаделфия. През 1940 г. завършва Пенсилванския Университет и е един от първите, които […]

Оценка на комуникативното, езиковото и графомоторното развитие на детето

Евелина Димитрова

Готово ли е вашето дете да навлезе в периода на предучилищното детство? Кои са нормите и кои са най-характерните трудности при 3-4 годишните деца? Какво да правим при установяването на конкретен дефицит? Уменията за езиково общуване играят важна […]

С уважение и благодарност към природата – пътят към по-доброто бъдеще за децата ни

Евелина Димитрова

Големи възможности за естетическо възпитание дават срещите на детето сприродата.Да бъде то закърмено с уважение към хората, към животните и чудесата на природата – това е дълг на всеки един […]

Как изкуството подпомага детското развитие и лекува травмите или защо арт заниманията са полезни за децата?

Евелина Димитрова

Арт заниманията развиват творческите способности. Децата се научават да изобразяват света около себе си по един необикновен начин. Запознават се с основни техники и похвати в изящните и приложните изкуства, […]

Когнитивно развитие на детето

Евелина Димитрова

В продължение на много години, теоретичните основи на когнитивното развитие произлизат главно от теорията на Жан Пиаже. Той смята, че децата са биологично подготвени за активното изграждане на знания в […]

Кога да направим консултация с логопед?

Евелина Димитрова

Направете консултация, ако забележите някои от следните затруднения да се появяват при Вашето дете, защото то може да има нужда от помощ: Ако новороденото не може да засуче Aко липсва […]

Мария Монтесори и нейният метод

Евелина Димитрова

Мария Монтесори е родена през 1870 година в малък италиански град Кяровале. Баща й отделял голямо внимание на възпитанието на дъщеря си. Майка й била грамотна, образована жена и сама […]

Как да премахнем източниците на агресия от живота на детето

Евелина Димитрова

За съжаление, в съвременния свят детската агресия е много често срещано явление. Причините са комплексни, но както знаем, всяко поведение е продиктувано от влиянието на определен източник. Обществените източници на […]

Социално и емоционално развитие на детето (2-6 год.)

Евелина Димитрова

Социално развитие Чрез взаимоотношенията в семейството и тези извън него, децата научават повече за социалните очаквания. Във възрастта между 2 и 6 – годишна възраст те усвояват и развиват умения […]

ОТ БЪЛГАРИЯ С ЛЮБОВ: СУГЕСТОЛОГИЯ И СУГЕСТОПЕДИЯ

Евелина Димитрова

Предмет на Сугестологията са сугестията (внушението) и десугестията (освобождаването), които помагат да се разкрият потенциалните възможности на личността. Основното й приложение е в педагогиката, известна като Сугестопедия, Десугестопедия, Резервопедия или […]