Курсове

Евелина Чанева

ЦРИР -Умничета- предлага курсове за деца над 3 годишна възраст предназначени за най-ранния период на развитие. Подпомагат изграждането на самоуважение, увереност, преминаването от зависимост към независимост и развиване на интереса към ученето.

Центърът предлага курсове за деца над 3 годишна възраст.

Програмата е стимулираща и гъвкава и е с цел да задоволи нуждите на всяко дете.

  • Развиване на когнитивни процеси (възприятие, памет, мислене, внимание); въвеждане и затвърждаване на понятия; стимулиране на говора, обогатяване на активния и пасивния речник на детето; създаване на умения за решаване на проблеми; запознаване с цифрите (съотнасяне на цифра с количество) и буквите (съотнасяне на графема с фонема), ограмотяване. Усъвършенстване на говоренето и слушането във формален и съдържателен план.
  • Образователни упражнения по метода на М.Монтесори. Следвайки вътрешната си интуиция, детето намира собствен начин на учене и удовлетворение в работата си. Изразяват своите желания, стремежи и чувства.
  • Развиване на обща, фина моторика и зрително-моторна координация.
  • Развиване на социални умения, формиране на добри навици за общуване с възрастни и деца, развиване на умения за работа в екип; разиграване на ситуации от живота. Да определят себе си- име, възраст, пол. Изграждане на личностна автономия и възможност за адекватна идентификация.
  • Възникване на символни /знакови/ действия и способност за заместване. Развиване и формиране на цветови гнозис, въображение, усет за естетика, творческо мислене, пространствена ориентация.
  • Развитие на мелодичен слух, метроритмичен усет и музикална памет. Възможност за съчетаване на музикална и двигателна активност.

Съботни занимания

Повече за екипа на ЦРИР -Умничета-

Контакти